Opsigelse

Alle ikke opsagte medlemskaber fortsætter altid automatisk. En afmeldelse af Nets Betalingsservice eller DIBS betragtes ikke som en gyldig opsigelse.

Du er ikke udmeldt blot fordi du stopper din betalingsaftale eller undlader at betale. Kontante  forudbetalinger refunderes ikke. Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke opsige dit medlemskab via telefonisk eller mundtlig henvendelse.

Vi skal i lighed med din indmeldelse, også have en skriftlig opsigelse med din  personlige underskrift eller opsigelse via Login på hjemmesiden. Se envidere §6 i regler og vilkår.

Skal vi hjælpe dig med at nå dit mål?

Er du ikke overbevist? så lad os ringe dig op